video-item

Vakin - med mod att rekrytera för framtiden

Vakin väljer att se bortom språkbarriären. De går utanför regionen och jobbar i andra länder för att hitta medarbetare.

https://www.youtube.com/watch?v=1MuxY068GkY