video-item

Till ett arbete via återvinning

Till ett arbete via återvinning är ett projekt med syfte att skapa enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrade vägar till arbete. Det går faktiskt att lösa både kompetensbristen och utanförskapet samtidigt.

https://www.youtube.com/watch?v=w4lJvZ87WRo&feature=youtu.be