video-item

Renovas jobbspår: Strategi, bakgrund och varför

17 deltagare har börjat sin resa för att bli anställningsbara hos Renova 2020. Jobbspåret på Renova är ett samarbete mellan Renova, Sobona, Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och ABF Vux.

https://www.youtube.com/watch?v=MPnZCj9vnRg