video-item

Renovas jobbspår: Samverkan - detta klarar man inte ensam

Renova startade ett lokalt jobbspår för att säkra upp framtidens kompetensbehov och för att samtidigt bidra till integration i regionen. De flesta deltagarna känner stor stolthet och växer in i yrket.

https://www.youtube.com/watch?v=jqk0yIN2FGc&t=218s