video-item

Renovas jobbspår: Deltagare och handledare

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att bada i språket på en praktik. Kombination mellan teori och praktik tillsammans med handledare är oslagbar.

https://www.youtube.com/watch?v=cwW0cOdGxEw&t=17s