video-item

Övik Energi: Yrkesintroduktionsanställning, helt enkelt

Branschen står inför en enorm omställningen genom smarta och självläkande elnät. Detta ställer andra krav på kunnande och då är det viktigt att få in yngre medarbetare

https://www.youtube.com/watch?v=H4EIPYR05Ho&t=6s