video-item

Nationellt samarbete med Arbetsförmedlingen

En lokal kontakt med Arbetsförmedlingen ökar förståelsen för medlemsföretagens utmaningar och möjligheter. Det blir enklare att tillsätta praktikplatser och yrkesintroduktionsanställningar.

https://www.youtube.com/watch?v=QMsHUZZOwDo