video-item

Famntaget Omsorg: Rekrytering med hjärta och kompetens

Sobona har varit en länk mellan Famntaget och Arbetsförmedlingen i Solna. Tack vare samarbetet har Famntaget kunnat rekrytera nyanlända som studerat till den kompetens som krävs för yrket.

https://www.youtube.com/watch?v=lmrUEOfqheo