video-item

19. En av landets mest attraktiva branscher – styrkorna, utmaningarna, trenderna och slutsatserna!

Anders Johrén, nyckeltalsexpert & Elin Larsson, personalvetare Nyckeltalsinstitutet - Det är låg andel anställda med utländsk bakgrund.

https://youtu.be/QHSi8EuMrJQ