video-item

17. Hur tar vi hänsyn till säkerhetsaspekterna när vi rekryterar?

Linn Rejström, Director of Recruitment/Director of Talent Processes and Security Vetting Vattenfall, berättar att de har en egen enhet för security vetting – säkerhetsprövinng.

https://youtu.be/pfNxWsNFMXU