video-item

16. Hur påverkar säkerhetslagstiftningen kompetensförsörjningsarbetet?

Alireza Hafezi, säkerhetschef Ellevio menar att säkra hanteringen av skyddsklassad verksamhet är själva syftet med lagen.

https://youtu.be/jZw8MCoCwbA