video-item

12. Samverkan som framgångsfaktor

Omkring 80 procent av de nyanlända i Sverige har 8 års skolgång eller mindre i bagaget. Resultatet blev ett ett jobbspår, ett samarbete med Renova, Göteborg stad och Sobona.

https://youtu.be/T7_HvAucqJw