video-item

10. Frågestund 1

Bristyrken? Omställnings- eller ingångsyrken? Attraktiva arbetsplatser, vad är det? Vilka är utmaningarna? Hur kan vi lära oss av varandra? Främjandemedel, vad är det?

https://youtu.be/LSJjRgSTEZ8