video-item

09. Praktiska verktyg för språkutveckling i energibranschen

Elin Fellers Energiföretagen Sverige, visar här de praktiska verktyg kring språkutveckling som branschen tagit fram.

https://youtu.be/zvHEl3B3ybE