video-item

08. Rekrytering, introduktion och handledning till den kultur vi valt

Daniel Åslund, HR-chef Affärsverken i Karlskrona. Hållbarhet – vad vi gör är viktigt men ännu viktigare hur vi gör det.

https://youtu.be/Mrq3xAp3BF8