video-item

04. EFA – Gemensamma utmaningar – gemensamma lösningar

Branschen står inför enorma investeringar i produktion, nät och ny teknik. Vi kommer att behöva mer el i framtiden och då är ju kompetens och personalförsörjning två helt nödvändiga delar.

https://youtu.be/ePxx6s67a3Y