video-item

03. Sobona - Kompetensförsörjning och Samhällsbygge 2030

Madeleine Gimåker, Utvecklingsstrateg Sobona - Vi står inför en fas i historien när omställningen till ett mer hållbart samhälle börjar på allvar, de kommunala bolagen driver utvecklingen.

https://youtu.be/wgFX2ny-yNM