video-item

02. Kompetensbristen i branschen - en prioriterad fråga

Neval Bilici, Ansvarig kompetensförsörjning Energiföretagen Sverige - Hur ser kompetensförsörjningen inom vår bransch ut framgent?

https://youtu.be/6saP8JmQJGw