video-item

01. Introduktion - Lisa Hjelm

Strategisk kompetensförsörjning - nu går vi från ord till handling. Intresset var stort, ca 70 personer från hela landet deltog på plats plus webbsändning.

https://youtu.be/3IxhLxP1fa8