video-item

Yrkesprofiler och validering del 1

De flesta av Sobonas medlemsföretag behöver strategier i en kraftigt föränderlig värld för att kunna rekrytera smartare. Då är yrkesprofilering och validering lämpliga verktyg.

https://www.youtube.com/watch?v=uWx4kxK3peo&t=100s