video-item

Webbutbildning inkluderande rekrytering

Utbildningen består av fem korta moduler som skapar kunskap och medvetenhet för hur bias och diskriminering kan undvikas i urvalsprocesser.

https://www.youtube.com/watch?v=TduovVlmwx0