video-item

Språkutveckling på arbetsplatsen

Forskning visar att goda språkkunskaper ger ökade möjligheter till integration och socialt liv. Genom Sobonas verktyg lär du dig förmedla yrkesspråk till personer som inte har svenska som modersmål.

https://youtu.be/5mj_-Up1V9U