video-item

Sobonas inkluderingsworkshop

Sobona erbjuder en halvdagsworkshop för ledningsgrupper på temat inkludering och mångfald. Målet är samsyn och en gemensam handlingsplan.

https://www.youtube.com/watch?v=JW8fj64cN_4