video-item

Sobonas handledarutbildning – pedagogisk process

Handledning är en pedagogisk process där en handledare vägleder någon som ska utvecklas på arbetsplatsen. Nyanställdas introduktion blir snabb, effektiv och inkluderande.

https://www.youtube.com/watch?v=qFYeQhyVxoU&t=2s