video-item

Sobonas handledarutbildning – lära nytt i vuxen ålder

Utbildningen hjälper dig att bli en bra förebild. Alla roller tydliggörs och du får tips och verktyg för att göra intryck och avtryck i en persons utveckling.

https://www.youtube.com/watch?v=lEk2nPcyUNo