video-item

Introduktion – Enklare väg

Sobonas verktyg för mångfald och inkludering stödjer medlemsföretag och individer i processen som leder till anställning. Målet är att avdramatisera och stödja med handfasta redskap och modeller.

https://www.youtube.com/watch?v=j61TzdbbDAs