video-item

Brandkåren Attunda - en inkluderande arbetsplats där alla får ta plats

Tack vare praktikplatser har Brandkåren Attunda hittat nya rekryteringsvägar, fått nya intryck och stärkt verksamhetens kompetens.

https://www.youtube.com/watch?v=X6o8sJawUpY&t=3s