video-item

Yrkesprofilering och validering

Det är en fråga om strategisk kompetensförsörjning för branschens fortlevnad. Det ger en struktur och ett verktyg som medlemsföretagen kan använda i vardagen.

https://www.youtube.com/watch?v=p8z6T4BFAA8&t=6s