video-item

Affärsverken - strategisk kompetensförsörjning från ord till handling:

Följ med på Affärsverkens resa med Roushan. Tillsammans med integrationscentrum och en bra introduktion skapas nya vägar till jobb för fler människor.

https://www.youtube.com/watch?v=YjzC08nRXY8&t=4s