Energi

Verksamheterna bedrivs inom produktion och distribution av energi och kan delas in i följande underkategorier: Nät, elproduktion, fiber, fjärrvärme och näthandel.

Branschråd

I dagsläget finns ett branschråd för Energi då KFS medlemmar varit organiserade på detta sätt. Fokus under året kommer att vara att bilda ett branschråd med ledamöter från båda tidigare KFS respektive Pacta, planera för det gemensamma arbetet och komma samman som en gemensam och stark bransch.

 

Christian Schwartz, ordförande
Mölndal energi

Katharina Frank, sekreterare
Luleå Energi AB

Jan Fjordell
Tekniska verken i Kiruna

Kenneth Lindholm
Sjöbo Elnät

Per Allerth
Västervik energi & Miljö AB

Per Dahlberg
Falu Energi & Vatten AB

Tomas Eriksson
Affärsverken AB, Karlskrona

Jessica Fredson
Ystad Energi AB

Magnus Jacobsson
Skara Energi AB

Anneli Sjömark
Luleå Energi AB

Fridolf Eskilsson
Jönköping Energi AB

Branschrådsmöten 2018

26 september
6 december

 

Kollektivavtal

De avtal som gäller för medlemsföretag i energi-branschen finns på KFS respektive på Pactas webbplatser.

 

Gå till Pacta Gå till KFS

Servicetelefon

phone

Vill du ha hjälp med frågor av arbetsrättslig karaktär med snabb återkoppling? Kontakta Sobonas servicetelefon på 08-452 75 20

Öppet 09:00-12:00 alla vardagar

Lotta Gahmberg

Förhandlare: Energi, Personlig assistans, 08-556 009 61 lotta.gahmberg@sobona.se

Peter Öhrström

Senior rådgivare/Förhandlare: Energi, Vatten och miljö 08 – 452 77 17 peter.ohrstrom@sobona.se

Johan Sommar

Förhandlare: Energi och Utbildning 072-884 56 77 johan.sommar@sobona.se