Vatten och Miljö

Verksamheterna kan delas in i följande kategorier: VA, renhållning och återvinning.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Vatten- och Miljö har följande ledamöter:

Sigrid De Geyter, ordförande
Uppsala Vatten och Avfall AB

Maria Appel
Roslagsvatten AB, Åkersberga

Thomas Nylund
Gästrike Återvinnare

Per Fremark
Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Bromölla

Mats Rostö
Nacka vatten och avfall

Katarina Pelin
VA SYD

Carina Färm
VafabMiljö Kommunalförbund


Kollektivavtal

I Arbetsgivarguidenlänk till annan webbplats får du en komplett bild över vilka kollektivavtal just ditt företag omfattas av.

Ansvariga förhandlare:

Göran Holm
Förhandlare: Energi, Vatten och miljö
Peter Öhrström
Senior rådgivare/Förhandlare: Energi, Flygplatser, Vatten och miljö
Rejhana Babovic
Förhandlare: Vatten och miljö, Trafik, Region- och samhällsutveckling


Instruktion för Branschråd, Avtalsråd och Arbetsgivardelegationen

Medlemsföretagen utövar sitt inflytande över Sobonas verksamhet på olika sätt. Ett av de mest centrala forumen för medlemsdialog är branschråden. Genom engagerade och aktiva branschråd har medlemmarna i respektive bransch/verksamhetsområde en god möjlighet till inflytande i Sobonas verksamhet, samtidigt som Sobonas kansli ges en arena för ömsesidigt informationsutbyte och kunskap om branschens/verksamhetsområdets behov och förväntningar.

Dialogen i branschråden är ett sätt att leva upp till de värdeord som Sobona sätter upp som arbetsgivarorganisation.

Läs instruktionen för Branschråd, Avtalsråd och Arbetsgivardelegation