Vatten och Miljö

Verksamheterna kan delas in i följande kategorier: VA, renhållning och återvinning.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Vatten- och Miljö har följande ledamöter:

Mats Rostö, ordförande
Nacka Vatten och Avfall AB

Sigrid De Geyter
Uppsala Vatten och Avfall AB

Maria Appel
Roslagsvatten AB, Åkersberga

Per Fremark
Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Bromölla

Carina Färm
VafabMiljö Kommunalförbund

Mårten Frumerie
Stockholm Vatten och Avfall AB

Sabine Dahlstedt
WBAB

Kollektivavtal

I Arbetsgivarguiden Länk till annan webbplats. får du en komplett bild över vilka kollektivavtal just ditt företag omfattas av.

Ansvariga förhandlare:

Göran Holm
Förhandlare: Vatten och miljö, Flygplatser, Trafik
Lotta Gahmberg
Förhandlare: Vatten och miljö, Vård och omsorg


Instruktion för Branschråd, Avtalsråd och Arbetsgivardelegationen

Medlemsföretagen utövar sitt inflytande över Sobonas verksamhet på olika sätt. Ett av de mest centrala forumen för medlemsdialog är branschråden. Genom engagerade och aktiva branschråd har medlemmarna i respektive bransch/verksamhetsområde en god möjlighet till inflytande i Sobonas verksamhet, samtidigt som Sobonas kansli ges en arena för ömsesidigt informationsutbyte och kunskap om branschens/verksamhetsområdets behov och förväntningar.

Dialogen i branschråden är ett sätt att leva upp till de värdeord som Sobona sätter upp som arbetsgivarorganisation.

Läs instruktionen för Branschråd, Avtalsråd och Arbetsgivardelegation Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.