Vård och omsorg

Inom branschen bedrivs verksamhet inom äldreomsorg, behandlingsverksamhet, LSS-boenden, familjerådgivning, HVB-hem mm.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Vård- och omsorg har följande ledamöter:

Niels Elvhammar, ordförande
VOB Syd AB, Växjö

Katarina Ahlqvist
Gryning Vård AB, Göteborg

Monica Berglund
Tre Stiftelser Service HB, Göteborg

Jane Lundström
AB Solom, Sollentuna

Camilla Dahlin
Föreningen Betaniahemmet

Carina Mattsson
Stiftelsen Danviks hospital Danvikshem

Ulrika Karlsson
TioHundra AB


Kollektivavtal

I Arbetsgivarguiden Länk till annan webbplats. får du en komplett bild över vilka kollektivavtal just ditt företag omfattas av.

Ansvariga förhandlare:

Cecilia Tazewell
Förhandlare: Vård och Omsorg, Personlig assistans
Lotta Gahmberg
Förhandlare: Vatten och miljö, Vård och omsorg


Instruktion för Branschråd, Avtalsråd och Arbetsgivar­delegationen

Medlemsföretagen utövar sitt inflytande över Sobonas verksamhet på olika sätt. Ett av de mest centrala forumen för medlemsdialog är branschråden. Genom engagerade och aktiva branschråd har medlemmarna i respektive bransch/verksamhetsområde en god möjlighet till inflytande i Sobonas verksamhet, samtidigt som Sobonas kansli ges en arena för ömsesidigt informationsutbyte och kunskap om branschens/verksamhetsområdets behov och förväntningar.

Dialogen i branschråden är ett sätt att leva upp till de värdeord som Sobona sätter upp som arbetsgivarorganisation.

Läs instruktionen för Branschråd, Avtalsråd och Arbetsgivardelegation Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.