Trafik

Företagen inom Trafik är utförare av kollektivtrafik.

Förutom Arbetsgivardelegationen nedan har branschen även ett Arbetsgivarråd där samtliga medlemsföretag ingår.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Trafik har följande ledamöter:

Peter Liss, ordförande
Svealandstrafiken

Jonas Skovgaard
Gamla Uppsalabuss

Stefan von Below
Luleå Lokaltrafik AB

Claes Burman Barkebo
Uddevalla Omnibus AB

Malin Andersson
Göteborgs spårvägar AB

Marie Larsson
Skellefteåbuss AB


Kollektivavtal

I Arbetsgivarguidenlänk till annan webbplats får du en komplett bild över vilka kollektivavtal just ditt företag omfattas av.

Ansvariga förhandlare:

Göran Holm
Förhandlare: Energi, Vatten och miljö, Trafik
Ghazal Hernesten
Förhandlare: Besöksnäring och kulturarv, Trafik


Instruktion för Branschråd, Avtalsråd och Arbetsgivardelegationen

Medlemsföretagen utövar sitt inflytande över Sobonas verksamhet på olika sätt. Ett av de mest centrala forumen för medlemsdialog är branschråden. Genom engagerade och aktiva branschråd har medlemmarna i respektive bransch/verksamhetsområde en god möjlighet till inflytande i Sobonas verksamhet, samtidigt som Sobonas kansli ges en arena för ömsesidigt informationsutbyte och kunskap om branschens/verksamhetsområdets behov och förväntningar.

Dialogen i branschråden är ett sätt att leva upp till de värdeord som Sobona sätter upp som arbetsgivarorganisation.

Läs instruktionen för Branschråd, Avtalsråd och ArbetsgivardelegationPDF