­Räddningstjänst

Verksamheterna består av kommunalförbund och privata företag som bedriver räddningstjänst.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Räddningstjänst har följande ledamöter:

Jan Sjöstedt, tf ordförande
Räddningstjänsten Väst

Maria Thögersen
Räddningstjänsten Syd

Ingela Wik
Räddningstjänsten Östra Götaland

Päivi Havlund
Gästrike Räddningstjänsförbund

Marie Sjölund
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen


Kollektivavtal

I Arbetsgivarguidenlänk till annan webbplats får du en komplett bild över vilka kollektivavtal just ditt företag omfattas av.

Ansvariga förhandlare:

Mattias Niinisaari
Förhandlare: Räddningstjänst, Utbildning
Peter Öhrström
Senior rådgivare/Förhandlare: Räddningstjänst, Vatten och miljö
Sofia Lundevall
Föräldraledig


Instruktion för Branschråd, Avtalsråd och Arbetsgivardelegationen

Medlemsföretagen utövar sitt inflytande över Sobonas verksamhet på olika sätt. Ett av de mest centrala forumen för medlemsdialog är branschråden. Genom engagerade och aktiva branschråd har medlemmarna i respektive bransch/verksamhetsområde en god möjlighet till inflytande i Sobonas verksamhet, samtidigt som Sobonas kansli ges en arena för ömsesidigt informationsutbyte och kunskap om branschens/verksamhetsområdets behov och förväntningar.

Dialogen i branschråden är ett sätt att leva upp till de värdeord som Sobona sätter upp som arbetsgivarorganisation.

Läs instruktionen för Branschråd, Avtalsråd och ArbetsgivardelegationPDF