Personlig assistans

Medlemsföretagen inom personlig assistans ger personligt utformat stöd till såväl barn som ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning för att underlätta vardagen.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Personlig assistans har följande ledamöter:

Ann-Cathrine Sandberg, ordförande
Din Förlängda Arm i Norr AB, Luleå

Isabella Åström
Assistans med Hjärtat i Norr AB, Luleå

Hanna Kauppi
Futura Assistans AB, Nyköping

Kathleen Bengtsson Hayward
MBK Assistans AB, Halmstad

Karl-Gunnar Miltsis
Assistera Skandinavien AB, Umeå

Ove Wrang
Stiftelsen TA, Nyköping

Peter Fahlström
God Assistans i Sverige AB, Stockholm

Charlotte Templeton
God Assistans i Mitt AB, Stockholm


Kollektivavtal

I Arbetsgivarguiden Länk till annan webbplats. får du en komplett bild över vilka kollektivavtal just ditt företag omfattas av.

Ansvariga förhandlare:

Cecilia Tazewell
Förhandlare: Vård och Omsorg, Personlig assistans
Marianne Albemark
Förhandlare: Personlig assistans, Region- och samhällsutveckling


Instruktion för Branschråd, Avtalsråd och Arbetsgivardelegationen

Medlemsföretagen utövar sitt inflytande över Sobonas verksamhet på olika sätt. Ett av de mest centrala forumen för medlemsdialog är branschråden. Genom engagerade och aktiva branschråd har medlemmarna i respektive bransch/verksamhetsområde en god möjlighet till inflytande i Sobonas verksamhet, samtidigt som Sobonas kansli ges en arena för ömsesidigt informationsutbyte och kunskap om branschens/verksamhetsområdets behov och förväntningar.

Dialogen i branschråden är ett sätt att leva upp till de värdeord som Sobona sätter upp som arbetsgivarorganisation.

Läs instruktionen för Branschråd, Avtalsråd och Arbetsgivardelegation Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.