Flygplatser

Verksamheterna bedrivs av företag inom Flygplatser och som omfattar terminal, incheckning och räddningstjänstpersonal. Räddningstjänst/brandpersonal går främst på en bilaga till branschavtal Flygplats men omfattas också av allmänna villkor.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Flygplatser har följande ledamöter:

Robert Gyllroth
Örnsköldsvik Airport AB

Frank Olofsson
Midlanda Flygplats AB

Ronny Lindberg
Kalmar Öland Airport AB

Anna Råhnängen
Fyrstads Flygplats AB, Trollhättan

Anders Mjöberg
AB Dalaflyget, Borlänge

Tezz Tordsdotter Åkerman
Västerås Flygplats AB

Camilla Lejon
Linköping city Airport AB

Robert Lindberg
Skellefteå city Airport AB


Kollektivavtal

I Arbetsgivarguiden Länk till annan webbplats. får du en komplett bild över vilka kollektivavtal just ditt företag omfattas av.

Ansvariga förhandlare:

Joakim Rydvall
Förhandlare: Hälso- och sjukvård, Flygplatser
Göran Holm
Förhandlare: Vatten och miljö, Flygplatser


Instruktion för Branschråd, Avtalsråd och Arbetsgivardelegationen

Medlemsföretagen utövar sitt inflytande över Sobonas verksamhet på olika sätt. Ett av de mest centrala forumen för medlemsdialog är branschråden. Genom engagerade och aktiva branschråd har medlemmarna i respektive bransch/verksamhetsområde en god möjlighet till inflytande i Sobonas verksamhet, samtidigt som Sobonas kansli ges en arena för ömsesidigt informationsutbyte och kunskap om branschens/verksamhetsområdets behov och förväntningar.

Dialogen i branschråden är ett sätt att leva upp till de värdeord som Sobona sätter upp som arbetsgivarorganisation.

Läs instruktionen för Branschråd, Avtalsråd och Arbetsgivardelegation Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.