Fastigheter

Verksamheterna bedrivs av företag verksamma inom bostäder/allmännyttan, lokaler/kommersiella fastigheter samt parkering.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Fastigheter har följande ledamöter:

Christian Rockberger, ordförande
Stockholm Parkering AB

Anders Torslid
Kraftstaden Fastigheter AB

Jeanette Berggren
Örebroporten AB

Claes Magnusson
Sisab AB

Elin Pietroni
Umeå Parkerings AB

Martin Rylander
Varbergs Fastighets AB

Pontus Werlinder
Telge Bostäder AB

Kollektivavtal

I Arbetsgivarguiden Länk till annan webbplats. får du en komplett bild över vilka kollektivavtal just ditt företag omfattas av.

Ansvariga förhandlare:

David Carlsson
Förhandlare: Fastigheter, Energi
Monika Lack
Förhandlare: Fastigheter, Hälso- och sjukvård


Instruktion för Branschråd, Avtalsråd och Arbetsgivardelegationen

Medlemsföretagen utövar sitt inflytande över Sobonas verksamhet på olika sätt. Ett av de mest centrala forumen för medlemsdialog är branschråden. Genom engagerade och aktiva branschråd har medlemmarna i respektive bransch/verksamhetsområde en god möjlighet till inflytande i Sobonas verksamhet, samtidigt som Sobonas kansli ges en arena för ömsesidigt informationsutbyte och kunskap om branschens/verksamhetsområdets behov och förväntningar.

Dialogen i branschråden är ett sätt att leva upp till de värdeord som Sobona sätter upp som arbetsgivarorganisation.

Läs instruktionen för Branschråd, Avtalsråd och Arbetsgivardelegation Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.