Besöksnäring och kulturarv

Verksamheterna som bedrivs inom besöksnäring och kulturarv kan delas in i följande kategorier: Museer, turism, fritid/rekreation, kurs och konferens, teater, arkeologi och fritidshamnar.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Besöksnäring- och kulturarv har följande ledamöter:

Stefan Elgh, ordförande
Stiftelsen Kulturmiljövård, Västerås

Håkan Engström
KB Älvhögsborg, Trollhättan

Lennart Johansson
Kulturparken Småland AB, Växjö

Tomas Järliden
Bror Hjortstiftelsen, Uppsala

Martin Roos
Destination Eskilstuna AB, Eskilstuna

Ulrika Grubbström
Västerbottens museum AB


Kollektivavtal

I Arbetsgivarguidenlänk till annan webbplats får du en komplett bild över vilka kollektivavtal just ditt företag omfattas av.

Ansvariga förhandlare:

Erik Lardenäs
Förhandlare: Besöksnäring och kulturarv, Pension
Giggi Langlet
Förhandlare: Utbildning, Energi, Besöksnäring och kulturarv


Instruktion för Branschråd, Avtalsråd och Arbetsgivar­delegationen

Medlemsföretagen utövar sitt inflytande över Sobonas verksamhet på olika sätt. Ett av de mest centrala forumen för medlemsdialog är branschråden. Genom engagerade och aktiva branschråd har medlemmarna i respektive bransch/verksamhetsområde en god möjlighet till inflytande i Sobonas verksamhet, samtidigt som Sobonas kansli ges en arena för ömsesidigt informationsutbyte och kunskap om branschens/verksamhetsområdets behov och förväntningar.

Dialogen i branschråden är ett sätt att leva upp till de värdeord som Sobona sätter upp som arbetsgivarorganisation.

Läs instruktionen för Branschråd, Avtalsråd och ArbetsgivardelegationPDF