Information om medlemskap

Sobonas medlemmar utgör sektorn för kommunala företag och bidrar till den gemensamma välfärden genom affärsmässig samhällsnytta.

Alla företag och kommunalförbund som är medlemmar i Sobona brinner för att skapa samhällsnytta. I Sobonas arbete för att tillvarata och främja medlemmarnas intressen hämtar vi kraft och inspiration från våra medlemmars driv att förbättra, förvalta, utveckla och framtidssäkra välfärden, infrastrukturen och annan samhällsservice. Våra medlemmar jobbar varje dag för en hög kvalitet, affärsmässig samhällsnytta och alltid med fokus på långsiktig hållbarhet.

Ansök om medlemskap här

 

Medlemsavgifter

Avgifterna till den nya organisationen är två. En medlemsavgift och en serviceavgift.

Medlemsavgiften är 2000 kr per år. Den är ej avdragsgill och debiteras alla medlemmar.

Serviceavgiften är 0,25% av medlemsföretagens totalt utbetalda bruttolön föregående år.