Besöksnäring och kulturarv

Verksamheterna som bedrivs inom besöksnäring och kulturarv kan delas in i följande kategorier: Museer, turism, fritid/rekreation, kurs och konferens, teater, arkeologi och fritidshamnar.

Branschråd

I dagsläget finns ett branschråd för Besöksnäring och kulturarv då KFS medlemmar varit organiserade på detta sätt (från f d branscherna Besöksnäring och Musei- och arkeologisk verksamhet). Fokus under året kommer att vara att bilda ett branschråd med ledamöter från både tidigare KFS respektive Pacta, planera för det gemensamma arbetet och komma samman som en gemensam och stark bransch.

Stefan Elgh, ordförande
Stiftelsen Kulturmiljövård, Västerås

Håkan Engström, vice ordförande
KB Älvhögsborg,  Trollhättan

Odile Lekberg, sekreterare
Stiftelsen Kulturmiljövård, Västerås

Lennart Johansson
Kulturparken Småland AB, Växjö

Thomas Järliden
Bror Hjortstiftelsen, Uppsala

Martin Roos
Destination Eskilstuna AB, Eskilstuna

Lena Vikström
Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, Mölndal

 

Kollektivavtal

De avtal som gäller för medlemsföretag i branschen Besöksnäring och kulturarv finns på KFS respektive på Pactas webbplatser.

 

Gå till Pacta Gå till KFS

Servicetelefon

phone

Vill du ha hjälp med frågor av arbetsrättslig karaktär med snabb återkoppling? Kontakta Sobonas servicetelefon på 08-452 75 20

Öppet 09:00-12:00 alla vardagar

Giggi Langlet

Förhandlare: Utbildning, Besöksnäring och kulturarv 08-452 72 72 giggi.langlet@sobona.se

Erik Lardenäs

Förhandlare: Besöksnäring och kulturarv, Pension 08-452 71 81 erik.lardenas@sobona.se