Avtalsutbildning i BÖK 20 för Vatten och miljö

Den 17 maj 2021 genomförde vi en digital avtalsutbildning i BÖK 20 för Vatten och miljö. Här kan du ta del av den i efterhand.

Innehåll

Idag tillämpas två olika uppsättningar kollektivavtal för branschen Vatten och miljö; dels KFS branschavtal Vatten och milj samt Återvinning och dels HÖK/ÖLA/AB. Från och med den 1 januari 2022 kommer samtliga medlemmar i branschen att tillämpa ett och samma avtal, Branschöverenskommelse (BÖK 20) Vatten och miljö. Det innebär att du, oavsett vilket avtal din organisation tillämpar idag, kommer du att beröras av bytet till kollektivavtalet BÖK 20 Vatten och miljö den 1 januari 2022.

Den här utbildningen riktar sig till arbetsgivare inom branschen Vatten och miljö. I avtalsutbildningen går vi igenom de regleringar som är annorlunda än det avtal din organisation idag tillämpar.

Frågor och svar från chatt

Under utbildningstillfället fick vi en del frågor i chattfunktionen. Svaren på dessa har vi sammanställt i nedanstående FAQ.

Målgrupp

Utbildningen är för dig som arbetar med HR eller som chef eller motsvarande och vill lära dig om det nya kollektivavtal BÖK 20 Vatten och miljö som kommer att börja gälla för din organisation den 1 januari 2022.