Avtals­konferens den 4 februari

Den 4 februari 2021 genomfördes en digital avtalskonferens för medlemmar som från den 1 januari 2022 börjar tillämpa HÖK/AB.

Innehåll

Från och med den 1 januari 2022 kommer samtliga medlemmar i branscherna Region- och samhällsutveckling, Utbildning, Vård och omsorg tillämpa kollektivavtalen Huvudöverenskommelse/Allmänna Bestämmelser (HÖK/AB). Det innebär att du som medlem och som idag tillämpar KFS branschavtal inom ovan nämnda branscher kommer att byta kollektivavtal från och med den 1 januari 2022.

Under denna avtalskonferens informerade vi på en övergripande nivå om strukturen i de nya avtalen HÖK/AB. Senare i vår kommer vi att erbjuda avtalsutbildningar per bransch där varje branschs respektive HÖK/AB mer ingående gås igenom.

Målgrupp

Avtalskonferensen vänder sig till dig som arbetar inom HR eller som chef i en organisation som idag tillämpar KFS branschavtal inom någon av branscherna Region- och samhällsutveckling, Utbildning, Personlig assistans och Vård och omsorg.