Avtalsläget just nu

Här uppdaterar vi kring avtalsläget per bransch.
Utöver avtalen nedan tecknar Sobona även HÖK med AkademikerAlliansen, Lärarorganisationerna och Vårdförbundet.

Sidan uppdaterades senast: 2021-02-19

bESÖKSNÄRING OCH KULTURARV

 • Nya löner kan sättas för de som omfattas av HÖK (tidigare tecknade av Pacta)
 • Nya löner för 2020 kan sättas för de som omfattas av KFS branschavtal Besöksnäring, Läns- och regionmuseer samt Musei- och arkeologisk verksamhet.
 • Nytt branschavtal Besöksnäring och kulturarv som ska ersätta avtalen ovan per 1 januari 2022 är klart.

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

KFS Besöksnäring

Avtal klart fram till dec 2021

-

KFS Musei- och arkeologisk

verksamhet

Avtal klart fram till dec 2021

-

KFS Läns- och regionmuséer

Avtal klart fram till dec 2021

-

HÖK Kommunal

-

Avtal klart fram till dec 2021

HÖK AKV

-

Avtal klart fram till dec 2021

Nytt Sobonaavtal för hela
branschen från 1 januari 2022

Avtal klart från 1 jan 2022

Avtal klart från 1 jan 2022

Energi

 • Nya löner kan sättas för de som omfattas av HÖK (tidigare tecknade av Pacta)
 • Nya löner kan sättas för medarbetar som omfattas av Sekos ÖLA.
 • Nya löner för 2020 kan sättas för de som omfattas av KFS branschavtal Energi.
 • Nytt branschavtal Energi som ska ersätta avtalen ovan per 1 januari 2022 är klart.

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

KFS Energi

Avtal klart

-

ÖLA Seko

-

Avtal klart fram till dec 2021

HÖK Kommunal

-

Avtal klart fram till dec 2021

HÖK AKV

-

Avtal klart fram till dec 2021

Nytt Sobonaavtal för hela

branschen från 1 januari 2022

Avtal klart från 1 jan 2022


Avtal klart från 1 jan 2022


Fastigheter

 • Nya löner kan sättas för de som omfattas av HÖK (tidigare tecknade av Pacta)
 • Nya löner kan sättas för medarbetar som omfattas av Fastighetsanställdas förbunds ÖLA.
 • Nya löner för 2020 kan sättas för de som omfattas av KFS branschavtal Fastigheter och Näringsliv samt Parkering.
 • Nytt branschavtal Fastigheter som ska ersätta avtalen ovan per 1 januari 2022 är klart.

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

KFS Fastigheter och

näringsliv

Avtal klart

-

KFS Parkering

Avtal klart

-

ÖLA Fastighets-
anställdas
förbund

-


Avtal klart fram till dec 2021

HÖK Kommunal

-

Avtal klart fram till dec 2021

HÖK AKV

-

Avtal klart fram till dec 2021

Nytt Sobonaavtal för
hela
branschen från
1 januari 2022

Avtal klart från 1 jan 2022

Avtal klart från 1 jan 2022

Flygplatser

 • Nya löner kan sättas för de som omfattas av HÖK (tidigare tecknade av Pacta)
 • Nya löner kan sättas för medarbetar som omfattas av Transports och Sekos ÖLA-avtal.
 • Nya löner för 2020 kan sättas för de som omfattas av KFS branschavtal Flygplatser.
 • Nytt branschavtal Flygplatser som ska ersätta avtalen ovan per 1 januari 2022 är klart.

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

KFS Flygplatser

Avtal klart

-

ÖLA Seko

-

Avtal klart fram till dec 2021

ÖLA Transportarbetare-
förbundet

-

Avtal klart fram till dec 2021

HÖK Kommunal

-

Avtal klart fram till dec 2021

HÖK AKV

-

Avtal klart fram till dec 2021

Nytt Sobonaavtal för hela

branschen från 1 januari 2022

Avtal klart från 1 jan 2022

Avtal klart från 1 jan 2022

hÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 • Nya löner kan sättas för alla medarbetare som omfattas av HÖK (tidigare tecknade av Pacta)

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

HÖK Kommunal inkl.

Bilaga E

-

Avtal klart fram till april 2024

HÖK AKV

-

Avtal klart fram till april 2024

HÖK Läkarförbundet

-

Avtal klart fram till april 2024

Personlig assistans

 • Nya löner kan sättas för de som omfattas av HÖK och PAN (tidigare tecknade av Pacta)
 • Nya löner för 2020 kan sättas för de som omfattas av KFS branschavtal Personlig assistans.
 • Nya löner kan sättas för medarbetare som omfattas av KFS branschavtal Konsult och service.

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

KFS Personlig assistans

Avtal klart

-

KFS Konsult och service

Avtal klart fram till dec 2021

-

HÖK Kommunal

-

Avtal klart fram till april 2024

PAN

-

Avtal klart fram till april 2024

region- och samhällsutveckling

 • Nya löner kan sättas för de som omfattas av HÖK (tidigare tecknade av Pacta)
 • Nya löner kan sättas för medarbetare som omfattas av KFS branschavtal Konsult och service samt Trafikhuvudmän

rÄDDNINGSTJÄNST

 • Nya löner kan sättas för alla medarbetare som omfattas av HÖK (tidigare tecknade av Pacta)
 • RiB-förhandlingar upptas våren 2022.

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

HÖK Kommunal inkl.
Bilaga E

-


Avtal klart fram till dec 2021

HÖK AKV

-

Avtal klart fram till dec 2021

trafik

 • Nya löner för 2020 kan inte sättas för medarbetare som omfattas av KFS Trafik. Förhandlingar om dessa avtal för 2020 och 2021 pågår.

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

KFS Trafik för att bli

Sobona Trafik

Förhandlingar klara


-


utbildning

 • Nya löner kan sättas för de som omfattas av HÖK (tidigare tecknade av Pacta)
 • Nya löner kan sättas för medarbetare som omfattas av KFS branschavtal Utbildning.

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

KFS Utbildning

Avtal klart

-

HÖK Kommunal

-

Avtal klart fram till april 2024

HÖK AKV

-

Avtal klart fram till april 2024

HÖK Lärarna

-

Förhandlas våren 2021

VATTEN OCH MILJÖ

 • Nya löner kan sättas för de som omfattas av HÖK (tidigare tecknade av Pacta)
 • Nya löner kan sättas för medarbetar som omfattas av Transports ÖLA.
 • Nya löner för 2020 kan sättas för de som omfattas av KFS branschavtal VA och Återvinning.
 • Nytt branschavtal Vatten och miljö som ska ersätta avtalen ovan per 1 januari 2022 är klart.

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

KFS VA

Avtal klart

-

KFS Återvinning

Avtal klart

-

ÖLA Fastighets-
anställdas
förbund

-

Förhandling pågår

HÖK Kommunal

-

Avtal klart fram till dec 2021

HÖK AKV

-

Avtal klart fram till dec 2021

Nytt Sobonaavtal för
hela
branschen från
1 januari 2022

Avtal klart från 1 jan 2022

Avtal klart från 1 jan 2022

vÅRD OCH OMSORG

 • Nya löner kan sättas för de som omfattas av HÖK (tidigare tecknade av Pacta)
 • Nya löner för 2020 kan sättas för de som omfattas av KFS branschavtal Vård och omsorg när det gäller medlemmar i Kommunal och i fack som är anslutna till AkademikerAlliansen. För medlemmar i Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Vårdförbundet pågår fortfarande förhandlingar.

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

KFS Vård och omsorg

Avtal klart

-

HÖK Kommunal

-

Avtal klart fram till april 2024

HÖK AKV

-

Avtal klart fram till april 2024

HÖK Vårdförbundet

-

Avtalet löper till april 2022