Avtalsläget just nu

Här uppdaterar vi kring avtalsläget per bransch.
Utöver avtalen nedan tecknar Sobona även HÖK med AkademikerAlliansen, Lärarorganisationerna och Vårdförbundet. Dessa avtal har inte utlöptid under 2020 och förhandlas därför inte nu.

Sidan uppdaterades senast: 2020-11-13

bESÖKSNÄRING OCH KULTURARV

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

KFS Besöksnäring

Förhandling pågår

-

KFS Musei- och arkeologisk

verksamhet

Förhandling pågår

-

KFS Läns- och regionmuséer

Förhandling pågår

-

HÖK Kommunal

-

Avtal klart fram till dec 2021

HÖK AKV

-

Avtal klart fram till dec 2021

Nytt Sobonaavtal för hela
branschen från 1 januari 2022

Förhandling pågår

Förhandling pågår

Energi

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

KFS Energi

Förhandling pågår

-

ÖLA Seko

-

Förhandling pågår

HÖK Kommunal

-

Avtal klart fram till dec 2021

HÖK AKV

-

Avtal klart fram till dec 2021

Nytt Sobonaavtal för hela

branschen från 1 januari 2022

Förhandling pågår


Förhandling pågår


Fastigheter

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

KFS Fastigheter och

näringsliv

Förhandling pågår

-

KFS Parkering

Förhandling pågår

-

ÖLA Fastighets-
anställdas
förbund

-


Förhandling pågår

HÖK Kommunal

-

Avtal klart fram till dec 2021

HÖK AKV

-

Avtal klart fram till dec 2021

Nytt Sobonaavtal för
hela
branschen från
1 januari 2022

Förhandling pågår

Förhandling pågår

Flygplatser

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

KFS Flygplatser

Förhandling pågår

-

ÖLA Seko

-

Förhandling pågår

ÖLA Transportarbetare-
förbundet

-

Förhandling pågår

HÖK Kommunal

-

Avtal klart fram till dec 2021

HÖK AKV

-

Avtal klart fram till dec 2021

Nytt Sobonaavtal för hela

branschen från 1 januari 2022

Förhandling pågår

Förhandling pågår

hÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

HÖK Kommunal inkl.

Bilaga E

-

Avtal klart fram till april 2024

HÖK AKV

-

Avtal klart fram till april 2024

HÖK Läkarförbundet

-

Avtal klart fram till april 2024

Personlig assistans

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

KFS Personlig assistans

Förhandlingar pågår

-

KFS Konsult och service

Avtal klart fram till dec 2021

-

HÖK Kommunal

-

Avtal klart fram till april 2024

PAN

-

Avtal klart fram till april 2024

region- och samhällsutveckling

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

KFS Trafikhuvudmän

Avtal klart fram till dec 2021

-

KFS Konsult och service

Avtal klart fram till dec 2021

-

HÖK Kommunal

Gäller från 1 januari 2022

Avtal klart fram till april 2024

HÖK AKV

Gäller från 1 januari 2022

Avtal klart fram till april 2024

rÄDDNINGSTJÄNST

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

HÖK Kommunal inkl.
Bilaga E

-


Avtal klart fram till dec 2021

HÖK AKV

-

Avtal klart fram till dec 2021

trafik

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

KFS Trafik för att bli

Sobona Trafik

Förhandling pågår


-


utbildning

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

KFS Utbildning

Delvis klart

-

HÖK Kommunal

-

Avtal klart fram till april 2024

HÖK AKV

-

Avtal klart fram till april 2024

HÖK Lärarna

-

Förhandlas våren 2021

VATTEN OCH MILJÖ

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

KFS VA

Förhandling pågår

-

KFS Återvinning

Förhandling pågår

-

ÖLA Fastighets-
anställdas
förbund

-

Förhandling pågår

HÖK Kommunal

-

Avtal klart fram till dec 2021

HÖK AKV

-

Avtal klart fram till dec 2021

Nytt Sobonaavtal för
hela
branschen från
1 januari 2022

Förhandling pågår

Förhandling pågår

vÅRD OCH OMSORG

Avtal

Tidigare KFS

Tidigare Pacta

KFS Vård och omsorg

Förhandling pågår

-

HÖK Kommunal

-

Avtal klart fram till april 2024

HÖK AKV

-

Avtal klart fram till april 2024

HÖK Vårdförbundet

-

Avtalet löper till april 2022