Kollektivavtal, tidigare KFS

Sobona är avtalbärande part på de 15 branschavtal som tidigare tecknats av KFS.


För att få en komplett bild över vilka kollektivavtal just ditt företag omfattas av behöver du logga in.