Sobonas kollektivavtal

Sobona är avtalsbärande part i de avtal som tidigare tecknats av KFS och av Pacta. I flertalet av avtalen som tecknats av Pacta är även SKR avtalsbärande part. För att få en komplett bild över vilka kollektivavtal just ditt företag omfattas av behöver du logga in.

Sobona är, tillsammans med SKR, avtalsbärande part gällande kollektivavtal som tidigare har tecknats av Pacta. Sobona är också avtalbärande part på de 15 branschavtal som tidigare tecknats av KFS. För att ta del av respektive kollektivavtalsstruktur:

- Kollektivavtal som tidigare tecknats av Pacta

- Kollektivavtal som tidigare tecknats av KFS

I Arbetsgivarguiden får du en komplett bild över vilka kollektivavtal just ditt företag omfattas av.