Pensionsavtalet AKAP-KR

På den här sidan samlar vi information om det nya och förändrade pensionsavtalet. Sidan uppdateras löpande.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Den 1 januari 2023 går Sobonas medlemmar över till ett nytt avgiftsbestämt pensionssystem. Övergången ser lite olika ut beroende på vilket pensionsavtal som ni som medlemmar omfattas av idag.

Arbetsgivare från tidigare KFS har redan ett avgiftsbestämt pensionsavtal medan arbetsgivare från tidigare Pacta har ett delvis förmånsbestämt system. I det nya avtalet höjs pensionsavsättningarna och arbetsgivarna får förutsägbara pensionskostnader.

Rörligheten både inom och mellan arbetsmarknadssektorerna samt arbetsgivarnas möjligheter till kompetensförsörjning förbättras, samtidigt som systemet blir enklare att förstå.

Observera att informationen på den här sidan inte omfattar bransch Trafik.

Fakta om pensions­avtalet AKAP-KR

Fakta om pensions­avtalet AKAP-KR

 • Sobona, SKR och de fackliga organisationerna har kommit överens om ett moderniserat pensionssystem, med höjda avsättningar.
 • AKAP-KR (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) blir från den 1 januari 2023 det gällande pensionsavtalet för anställda hos medlemmar i Sobona.
 • Pensionsavsättningarna i AKAP-KR blir 6 procent på den pensionsgrundande lönen till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om 44 375 (år 2022) och 31,5 procent för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp.
 • Arbetstagare som nyanställs eller återanställs till sektorn ska, oavsett ålder, från och med tidpunkten för ikraftträdandet omfattas av AKAP-KR.
 • Under september förhandlar vi med Parterna på PA KFS 09 om formerna för avslut av planen och Sobonas tanke är att sjuka medarbetare ska kvarstå på PA KFS 09 tills de tillfrisknat.
 • Eventuella tilläggspremier i PA KFS 09 beaktas i det nya avtalet.
  Sjuka och födda 1957 eller tidigare kvarstår på PA KFS 09.
 • Anställda upp till 65 år, som idag omfattas av KAP-KL, byter den 1 januari 2023 avtal till AKAP-KR och ges därmed möjlighet till högre pension.
 • Anställda som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd pension kvarstår i KAP-KL och erbjuds att gå över till AKAP-KR.
 • Lägsta utbetalningsålder för avgiftsbestämd ålderspension höjs till 60 år.
 • Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska ske livsvarigt men kan efter särskild överenskommelse med försäkringsgivaren betalas ut under kortare tid, lägst i 10 år.
 • Bransch Trafik i Sobona står utanför det nya pensionsavtalet.
 • Läkarförbundet står utanför det nya pensionsavtalet.

Attraktiva villkor och jämställdhetseffekt
Högre och tryggare pensioner gör de kommunala företagen till mer attraktiva arbetsgivare och bidrar därmed till att möta kompetensutmaningen. Det uppdaterade pensionsavtalet har också en stark jämställdhetseffekt.

Dokument och länkar

Nyheter och kalendarium

(Hämtar innehåll...)

Hittar du inte vad du söker?

Hör av dig till oss så hjälper vid dig!Kontakta oss

Vår servicetelefon

Exklusivt för dig som är medlem hos oss!
Öppen mån-fre, kl. 09.00-12.00
08-452 75 20