Nya Kompetens- och omställningsavtalet

På den här sidan finns information kring förändringarna i nya Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR som gäller från 1 oktober 2022. Sidan uppdateras löpande.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns på den här sidan.

Den 1 oktober 2022 började det nya Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR att gälla. Avtalet är anpassat till lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt lagen om omställningsstudiestöd.

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR i lydelse 2022-10-01 skapar förutsättningar för arbetsgivarens, sektorns och arbetsmarknadens kompetensförsörjning genom insatser som främjar livslångt lärande och stärker arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. Avtalet har anpassats till lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt lagen om omställningsstudiestöd.

Avtalet är träffat med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Avtalet gäller för arbetstagare med anställning i kommun, region samt medlem i Sobona – kommunala företagens arbetsgivarorganisation som inte omfattas av andra bestämmelser om omställning genom anställningen.

För arbetstagare som kvalificerat sig för eller får omställningsförmåner före den 1 oktober 2022 gäller KOM-KR, Överenskommelse om kompetens och omställningsavtal, i lydelse 2020-05-01.

KFS-företagens Trygghetsfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är fortsatt verksam och fungerar även de kommande åren som trygghetslösning för de tidigare KFS-medlemmar som omfattas av denna. Villkoren enligt Trygghetsavtalet är desamma.

Förändringar i korthet

Fakta om pensions­avtalet AKAP-KR

  • Anpassningar har gjorts så att Omställningsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan bli en registrerad omställningsorganisation
  • Grundläggande individuellt stöd (kartläggningssamtal, vägledning, rådgivning och validering) under anställning samt vid avslut av anställning
  • Tre nya ekonomiska studiestöd
  • Vissa förändringar avseende övriga ekonomiska ersättningar
  • Vissa förändringar avseende förebyggande insatser
  • Utökat uppdrag för Omställningsfonden

Mer information

(Hämtar innehåll...)

Hittar du inte vad du söker?

Hör av dig till oss så hjälper vid dig!Kontakta oss

Vår servicetelefon

Exklusivt för dig som är medlem hos oss!
Öppen mån-fre, kl. 09.00-12.00
08-452 75 20