Sobonas kollektivavtal

Sobona är avtalsbärande part i de avtal som tidigare tecknats av KFS och av Pacta. I flertalet av avtalen som tecknats av Pacta är även SKR avtalsbärande part. För att få en komplett bild över vilka kollektivavtal just ditt företag omfattas av behöver du logga in.

Huvudöverenskommelserna förkortas HÖK och tecknas med följande arbetstagarorganisationer:

  • Svenska Kommunalarbetarförbundet
  • Offentliganställdas Förhandlingsrådförbundsområde Allmän kommunal verksamhet med Vision,
  • Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet
  • förbundsområde Läkare med Läkarförbundet
  • förbundsområde Hälso- och sjukvård med Vårdförbundet
  • Akademikeralliansen med 17 Sacoförbund
  • Lärarnas Samverksansråd med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund

I varje HÖK finns förhandlingsprototokoll med respektive facklig motpart med bilagor i form av framför allt tillämpligt löneavtal och Allmänna bestämmelser (AB), i vilken de allmänna anställningsvillkoren regleras. I förhållande till fem av de sex fackliga motparterna gäller AB 17, medan AB 14 gäller i förhållande till Lärarnas Samverkansråd. Till AB finns ett antal bilagor, t.ex. som reglerar särskilda anställningsvillkor för vissa typer av verksamheter.

I HÖK kan också finnas ytterligare bilagor i form av protokollsanteckningar till löneavtal och till AB och centrala parters syns på en väl fungerande lönesättning.

Sobona är också avtalsbärande part på de kollektivavtal som Pacta har träffat med ytterligare tre LO-förbund. Dessa benämns Överenskommelse om Lön och Allmänna anställningsvillkor och förkortas ÖLA. AB 17 gäller som bilaga till respektive ÖLA.

ÖLA tecknas med:

  • Seko
  • Transportarbetarförbundet
  • Fastighetsanställdas förbund