Rapportera lönestatistik

Nu är det dags för den årliga insamlingen av anställningsuppgifter för att ta fram lönestatistik. Information om insamlingen har skickats till lönestatistikansvarig på respektive medlemsföretag som tillämpar KFS branschavtal. Kom ihåg att rapportera lönestatistiken senast den 12 november 2021.

om insamlingen

Observera att denna lönestatistikinsamling endast omfattar de medlemsföretag som tillämpar KFS branschavtal.

Resultatet kommer dock att vara tillgängligt för samtliga av Sobonas medlemsföretag.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Även i år samarbetar vi med Aon Hewitt AB kring statistikrapporteringen. Om du har frågor kring statistikrapporteringen kontakta Aon Hewitt på sobona@aon.se